Mina Sidor

När du är medlem uppdaterar du dina uppgifter och skriver ut ditt medlemskort via Mina Sidor.

Följ den här länken för att bli medlem!

banner_bli-medlem_476x295pxl

Kontakt

Har du frågor om medlemsskap, kontakta kassören: Jan Köbin tel. 070-799 79 31

Vad kostar det?

Medlemsavgift:

Är du inte redan medlem i någon SBK klubb betalar du 510kr/år (varav förbundavg. 400kr, lokalavgift 110 kr).

Vill du bli familjemedlem betalar du 180 kr/år.

Är du redan medlem i någon SBK ras- eller lokalklubb betalar du 110 kr till Sala BK.

Är du 7-25 år, bli medlem i SHU och få gratis medlemskap i Sala BK.

Olika medlemsformer

Svenska Brukshundklubben har flera former av medlemsskap. Välj den medlemsform som passar dig!

Medlemsavgift

I medlemsavgiften till Svenska Brukshundklubben ingår en förbundsavgift och en lokal avgift. Båda avgifterna betalas samtidigt. Alla medlemsskap är fullgoda och ger samma rättigheter.

Förbundsavgiften är 400 kronor per år inom Sverige. I den ingår bland annat sex nummer av tidningen Brukshunden. Den lokala avgiften går till lokalklubben eller rasklubben. Avgiftens storlek varierar mellan klubbarna.

Lokal avgift till Sala BK är 110:-

Första medlemsåret betalar du medlemsavgiften direkt till den lokala klubben eller rasklubben. Andra året får du en avi från förbundskansliet som hanterar din medlemsbetalning till klubben fortsättningsvis.

Ordinarie medlemskap

Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i.

Familjemedlemskap

Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll, redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen.)

Utlandsmedlemskap

Utlandsmedlem betalar förbundsavgift på 440 kr per år plus lokal avgift. Förbundsavgiften är lite högre på grund av högre administrativa kostnader.

Ungdomsmedlemskap

Ungdomsmedlem är mellan 7 och 25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Sala Brukshundklubb som Svenska Brukshundklubbens specialklubb. Då får du två medlemsskap för priset av ett. Läs mer på www.shu.se. SHU erbjuder egna verksamheter, som oftast hålls på våra lokalklubbar. Du blir även medlem i en lokalklubb inom SHU, vi samarbetar mycket med Fagersta HU som är vår närmaste lokalaklubb i SHU. Samma år som du fyller 26 år går ditt medlemsskap automatiskt över till Brukshundklubben.

Läs mer om medlemsskap på SBK:s hemsida.

Infobrev från sbk