Årets Bruksekipage 2019 - aktuell ställning

 

 

Regler Årets Bruksekipage

Priset delas ut vid årsmötet. Alla SBK:s officiella bruksgrenar gäller som underlag för poängberäkning spår, rapport, sök, skydd, IPO, bevakning och draghunds tävlingar. För att utse en segrare räknas de 5 bästa resultaten under året från officiella bruks- och klubbtävlingar. Föraren ska ha representerat Sala Brukshundklubb vid samtliga tillgodoräknade tävlingar. Om fler ekipage uppnår samma poäng räknas ett medel ut från ekipagens bästa uppnådda tävlingspoäng. Syftet med priset är att uppmuntra tävlandet för klubbens medlemmar. Resultaten redovisas löpande till den som är utsedd av tävlingssektorn dock senast den 31 december respektive år för att tillgodoräknas. Alla resultat måste lämnas till den som tävlingssektorn har utsedd före 31 december respektive år för att kunna tillgodoräknas.

Ej godk. bryter 2 poäng
Godkänd 5 poäng
Uppflyttad 10 poäng
Certpoäng 15 poäng
Cert 20 poäng
Championat 30 poäng
Seger ytterligare 5 poäng
DM 1-3 10 poäng
DM 4-10 5 poäng
SM 1-3 20 poäng
SM 4-10 10 poäng

Vinnare Årets Bruksekipage

2018 Malin Wahlén Tessla
2018 Hillewi Wendelin Hilo
2017 Linda Johansson Ibra
2016 Linda Johansson Ibra
2015 Malin Wahlén Tessla
2014 Linda Johansson Ibra
2013 Maria Hedlund Icing
2012 Erica Buckard Spock
2011 Anita Fransson Kaxa
2010 Tomas Englöf Charlie
2009 Gunilla Östman Lorien
2008 Linda Johansson Eros
2007 Gunilla Östman Lorien
2006 Göran Hawée Gorm
2005 Gunnar Almar Cito
2004 Maivor Nyberg Zipper
2003 Göran Hawée Gorm
2002 Gunnar & Eva Almar  Cito
  Maivor & Camilla Nyberg Zipper
2001 Gunnar & Eva Almar Cito
2000  Sussi Eriksson  Utzi
 1999  Sussi Eriksson  Utzi
     

Skicka in era resultat

Skicka era bruksresultat löpande under året till Maivor, så läggs era resultat in i resultatbörsen nedan samt i poängställningen för årets bruksekipage. Skicka gärna med en bild från tävlingen. Skicka en bild på dig och din hund till Malin för att sätta in en ekipagesida.

Bruksresultat 2019

 

 

Vinnare 2017!

Linda_Ibra_2013_10_13
Årets Bruksekipage 2017

Linda Johansson och Ibra!

Stort GRATTIS!

Läs mer här