GPS Koordinater

Så här hittar du till klubbstugan med GPS:

RT 90
x: 6643744
y: 154 11 71

WGS 84
LAT N 5954' 39''
LON E 1632' 27''

Decimal
59,9109
16,5410

Åka buss

Ca 250 meter från klubbområdet finns en busshållplats (Stampers), här passerar VL:s linje nr 61. För tidtabell se www.vl.se. Från busshållplatsen följer du skylt Hyttskogen och Brukshundklubb.

Karta

Sala brukshundklubb karta

Tryck på bilden för att komma till "hitta.se"

Vägbeskrivning

Från Västerås: Sväng vänster i första rondellen (Evelund motet) norrut mot Mora och följ nya riks-70. Efter  ca 2,5 km svänger Ni höger vid 1:a avfarten (Kolbäcksbro motet) där står Fagersta, Norberg, Stampers. Därefter sväng höger mot Sala och efter ca 300 m till vänster vid skylt Brukshundklubb, Hyttskogen, Skjutbana. Efter ca 200 m sväng till vänster in på brukshundklubbens parkering.

Från Enköping: Ta vänster vid första rondellen mot Mora och följ nya riks-70 rakt genom rondellen (Evelund motet) norrut mot Mora och följ nya riks-70. Efter ca 2,5 kilometer svänger Ni höger vid 1:a avfarten (Kolbäcksbro motet), där står Fagersta, Norberg, Stampers. Därefter sväng höger mot Sala och efter ca 300 m till vänster vid skylt Brukshundklubb, Hyttskogen , Skjutbana. Efter ca 200 m sväng till vänster in på brukshundklubbens parkering.

Från Uppsala: Ta vänster i 1:a rondellen mot Enköping. Vid nästa rondell sväng höger (OK/Q8 mack till höger). Följ den vägen tills Ni kommer till en T-korsning sväng höger mot Fagersta, Norberg. Vid nästa avfart ta vänster mot Fagersta, Norberg följ den vägen ca 2 km sväng höger vid skylt Brukshundklubb, Hyttskogen och Skjutbana. Efter ca 200 m sväng in till vänster på brukshundklubbens parkering.

Från Avesta: Ta höger vid avfarten (Kolbäcksbro motet)  där står Fagersta, Norberg, Stampers. Därefter sväng vänster mot Sala och efter ca 400 m sväng till vänster vid skylt Brukshundklubb, Hyttskogen, Skjutbana. Efter ca 200 m sväng till vänster in på brukshundklubbens parkering.

Från Horndal: Ta höger efter järnvägsövergången mot Västerås. Vid rondell åk rakt igenom mot Västerås. Sväng höger mot Fagersta, Norberg. Följ vägen ca 2 km sväng höger vid skyltar Brukshundklubb, Hyttskogen, Skjutbana. Efter ca 200m sväng till vänster in på brukshundklubbens parkering.

Från Norberg/Fagersta: När Ni har passerat bron över nya riks-70 åk ca 300 m sväng till vänster vid skylt Brukshundklubb, Hyttskogen, Skjutbana. Efter ca 200 m sväng till vänster in på brukshundklubbens parkering.