Årets lydnadsekipage 2017 - aktuell ställning

Plac Förare Hund Poäng
1 Maivor Nyberg Woodoo 47
2 Emmy Westholm Chess 25

Regler Årets Lydnadsekipage

Priset delas ut vid årsmötet. För att utse en segrare räknas de 5 bästa resultaten under året från officiella lydnadstävlingar- och klubbmästerskap i lydnad. Föraren ska ha representerat Sala Brukshundklubb vid samtliga tillgodoräknade tävlingar. Om fler ekipage uppnår samma poäng räknas ett medel ut från ekipagens bästa uppnådda tävlingspoäng. Syftet med priset är att uppmuntra tävlandet för klubbens medlemmar. Resultat redovisas löpande till den som är utsedd av tävlingssektorn dock senast den 31 december respektive år för att tillgodoräknas.

0 pris eller bryter 2 poäng
3:e pris 4 poäng
2:a pris 6 poäng
1:a pris 10 poäng
Erövrat LP ytterligare 5 poäng
Championat 30 poäng
Seger ytterligare 5 poäng
SM 1-3 20 poäng
SM 4-10 10 poäng
DM 1-3 10 poäng
DM 4-10 5 poäng

Vinnare Årets Lydnadsekipage

2016 Hillevi Wendelin Hilo
2015 Malin Wahlén Tessla
2014 Lena Renefalk Glizz
2013 Annette Nilsson Isacq
2012 Malin Ågren Tessla
2011 Annette Nilsson Isacq
2010 Sharon Berlin Chai
2009 Linda Johansson Max
2008 Anita Rojling Orkana
2007 Nina Johansson Pyton
2006 Daniel Pettersson Arwen
2005 Linda Johansson Eros
2004 Gunilla Östman Emma
2003 Gunilla Östman Emma
2002 Gunilla Östman Zmulan
2001 Linda Odhner Cesar
  Maivor Nyberg Zipper
2000 Carina Sehlin Chessi
1999 Carina Sehlin Chessi

Skicka in era resultat

Skicka era lydnadsresultat till Maivor och gärna en bild från tävlingen!
Skicka bild samt era meriter till Malin för att vara med på ekipagesidan!

Lydnadsresultat 2017

Datum + Förare Plats + Hund Klass Resultat Merit Plac Poäng (ÅBE)
2017-11-25 Kungsörs BK          
Maivor Nyberg Woodoo Startkl 165 Uppfl 5 15 LD
2017-10-21 Fagersta BK          
Maivor Nyberg Woodoo Startkl 153,5 Gk 7 6
2017-06-14 Skultuna BK          
Maivor Nyberg Woodoo startkl 152 Gk 8 6
2017-04-23 Arboga BK          
Emmy Westholm Chess startkl 184 Uppfl 1 15p
2017-04-22 Skultuna BK          
Emmy Westholm Chess startkl 187 Uppfl 2 10p
Maivor Nyberg Woodoo startkl 167,5 Uppfl 3 10p
 2017-03-04  Fagersta          
Maivor Nyberg Woodoo startkl 177,0 Uppfl 4 10p

Vinnare 2016!

Hillevi_Hilo
Årets Lydnadsekipage 2016

Hillevi Wendelin och Hilo!

Stort GRATTIS!

Läs mer här.

Årets lydnadsekipage 2016 - aktuell ställning

Plac Förare Hund Poäng
1 Hillevi Wendelin Hilo 30
2. Malin Wahlén Mixa 10
2. Malin Wahlén Tessla 10
2. Ulf Malmberg Celtic 10
3. Ing-Britt Gunnarsson Reijza 6
3. Maivor Nyberg Woodoo 6
3. Camilla Nyberg Diesel 6

Lydnadsresultat 2016

Datum + Förare Plats + Hund Klass Resultat Merit Plac (Poäng ÅBE)
2016-08-13 Heby BK          
Hillevi Wendelin Hilo Klass 1 175,0 1:a pris 1:a 15p
Hillevi Wendelin Hilo Klass 1 176,0 1:a pris 1:a 15p
2016-07-20 Sala BK          
Ulf Malmberg Celtic Klass 1 176p 1:a pris 2:a 10p
Ing-Britt Gunnarsson Reijza Klass 1 143,5p 2:a pris 8:a 6p
2016-01-02 Fagersta BK          
Malin Wahlén Mixa Klass 1 174,5 p. 1:a pris 2:a 10p
Malin Wahlén Tessla Klass 3 261,5 p. 1:a pris 5:a 10p
Maivor Nyberg Woodoo Klass 1 142,5 p. 2:a pris 12:a 6p
Camilla Nyberg Diesel Klass 1 149,5 p. 2:a pris 7:a 6p