Kontakta

MH
Det finns ingen ansvarig för MH, kan det bli du? kontakta styrelsen.

Utställning
Evama Thörnvall

t. 070-78 39 452

 

Info material

mtrl_mh_110x139

Om MH

En av Svenska Brukshundklubbens (SBK:s) uppgifter är att tillhandahålla mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar.

Att testa och beskriva hundars mentalitet är ett viktigt verktyg i uppfödarnas arbete att utvärdera sin avel och välja lämpliga avelsdjur. För SBK är detta framför allt viktigt i aveln med brukshundraserna, som SBK har ansvar för. Mentalbeskrivningar är viktiga i aveln av alla hundraser och även ett sätt för den enskilda hundägaren att lära sig om sin hund och hundars beteende. Att hunden har genomgått ett MH (mentalbeskrivning hund) är även en förutsättning för att delta i brukstävlingar. MH är därför en viktig del av SBK:s verksamhet och ett första steg i arbetet för mentalt sunda hundar som klarar av alla krav det moderna samhället ställer.

I arbetet för friska och funtionsdugliga hundar är SBK:s utställningar och exterörbeskrivningar för brukshundraser viktiga verktyg för att säkerställa hundarnas utseende i avelsarbetet. Det innebär bland annat att de brukshundraser som vi har avelsansvar för ska vara byggda både för att arbeta och vara rastypiska.

Vill du arbeta med hundars mentalitet och/eller exteriör - kontakta oss!

Verksamhet 2016

Under 2016 planeras just nu inga MH:n, exteriörbeskrivningar, utställningar eller andra aktiviteter inom rasutvecklingssektorn. Är du intresserad av rasutveckling? Kanske är du uppfödare eller av andra skäl tycker att utvärdering av hundavel är viktigt och intressant - engagera dig i rasutvecklingssektorn! Kontakta styrelsen om du är intresserad.