Frågor om poängsystemet

Vid frågor gällande poängsystemet, kontakta Styrelsen

Klubbens poängsystem

Klubben har ett poängsystem där alla medlemmar som hjälper till på tävlingar, kurser m.m. samlar poäng. Poängen omvandlas till pengar vid årsmötet och därefter kan man "ta ut" sina poäng i form av vidareutbildning. Poängsystemet infördes redan 2004 men gällde då bara för instruktörer men utökades 2011 till att även gälla funktionärer på tävlingar m.m. Senaste revideringen skedde 2019.

För att få poäng lämnar du en poängrapport till kommittéansvarig. Kommittéansvarig sammanställer poängen som rör dennes kommité och lämnar till styrelsen. Vid årsmötet presenterar styrelsen en sammanställning av årets poäng, det är årsmötet som beslutar om hur mycket poängen för det året ska vara värda.

Har du frågor ang poängsystemet, kontakta styrelsen.

1 poäng = 4 kr.