Medlemsmöten 2020

• 20 april kl 19.00 (genomgång av motioner)

• 14 september kl 19.00 (kombinerat med planeringsmöte)

• 26 oktober kl 18.00

Fler tillfällen tillkommer.

Styrelsemöten 2020

• 25 februari kl 18.30

• 31 mars kl 18.30

• 25 maj kl 18.30

• 18 augusti kl 18.30

• Extrainsatt 14 september kl 18.00

• 5 oktober kl 18.30

• 2 november kl 18.30

• 7 december kl 18.30

Fler tillfällen tillkommer.

Planeringsmöten 2020

• 17 mars kl 18.30

• 14 september kl 19.00

Årsmöte 2021

20 februari kl 13.00

Övriga möten

Förtroendevalda 2019

 

erik och ziggy

   ORDFÖRANDE       

   Erik Åberg
   erik.aberg@skola.sala.se

ÖVRIGT              

Projektledare aktivitetsbanan. Draghundsinstruktör. 

 

   VICE ORDFÖRANDE

   Vakant

ÖVRIGT

 

 85176887_3519984628074594_2736641174033924096_n

   SEKRETERARE

   Clara Vesterlund
   clara.westerlund@hotmail.com
   070-380 63 59

ÖVRIGT

Ansvarig rallylydnadskommittén. Webbansvarig. 

 Maivor_Woodoo

   KASSÖR 

   Maivor Nyberg
   maivor@nybergsala.com

 

ÖVRIGT

 Eva Åberg och Livia

   LEDAMÖTER

   Eva Åberg
   eva@eton.in

 

ÖVRIGT

Ansvarig utbildningskommittén. Balansbollsinstruktör.

 lotta figge styrelsen

   
   Lotta Eckemark
   fingal.ce@gmail.com

 

 

Ansvarig kökskommittén.

 

   SUPPLEANTER

   Sofie Erlandsson
   sofie.erlandsson@outlook.com

ÖVRIGT

 

   Ulrika Pettersson
   ulrikasofiapettersson@gmail.com

 

 

 

 

redigerad Sara bark astrid sitter

 mixa på prispall 2

   VALBEREDNING

   Sara Bark
   sarabark@hotmail.com

 

   

   
   Malin Wahlén
   ogniz@hotmail.com

ÖVRIGT

Ansvarig agilitykommittén. Agilityinstruktör.

 

 

 

Webbansvarig.

 

   REVISORER

   Jan Köbin

 

   Lars Åke Nordsten

ÖVRIGT

Ansvarig noseworkkommittén och stugkommittén. 

 

   REVISORSUPPLEANT

   Lena Renefalk
 

ÖVRIGT

 

   

 

Bidra med tips och idéer!

Styrelsen arbetar hårt med att leda klubben mot positiv utveckling.

Hjälp till att komma med tips och idéer på hur vi kan bli ännu bättre!

Dokument