Medlemsmöten 2016

2018

9 april kl. 19.00

3 september kl. 19.00 (medlem- o planeringsmöte)

5 december kl. 19.00


Årsmöte 2019
16 februari kl 13.00

Styrelsemöten 2016

2018

1. 20 februari kl 18.30

2. 13 mars kl 18.30 (planering, styrelse o sektorer)

3. 27 mars kl 18.30

4. 21 maj kl 18.30 

5. 23 augusti kl 18.30

6. 3 september kl 18.30 (medlems- o planeringsmöte)

7. 10 oktober kl 18.30

8. 13 november kl 18.30

 

2019

1.  9 januari kl 18.30

2. 28 januari kl 18.30

Du kan bidra med tips och ideér hur vi får en aktivare klubb!

Styrelsen arbetar hårt med att leda klubben mot positiv utveckling!

Hjälp till att komma med tips och idéer hur vi kan bli ännu bättre.

Förtroendevalda 2016

Carina

ORDFÖRANDE       

Carina Arnberg
carina.kjellin@gmail.com
070-3322993

ÖVRIGT                           

 

 

VICE ORDFÖRANDE

 Birgitta Andersson
birgitta.olovsson@telia.com

ÖVRIGT

 

 

SEKRETERARE

Sofia Köbin

ÖVRIGT

 

 jan

KASSÖR

Jan Köbin
jannekobin@gmail.com 

070-799 79 31

ÖVRIGT

 

Emmy_1 

LEDAMOT

Emmy Westholm
emmywestholm@outlook.com
070-7802429


ÖVRIGT

 

 

SUPPLEANT

Inger Danneby
ingernilss@gmail.com

ÖVRIGT

 

 

 

SUPPLEANT

Sara Guldbacke

ÖVRIGT

 

 

SUPPLEANT

Ulf Malmberg

 ÖVRIGT
 

VALBEREDNING

Sammankallande:
Sara Bark

Vakant

Vakant

ÖVRIGT

 

Maivor_Woodoo

REVISOR

Maivor Nyberg
maivor@nybergsala.com

ÖVRIGT

 

REVISOR

Lars-Åke Nordsten
0224 - 250 27

ÖVRIGT

 

 

REVISOR SUPPLEANTER

 Ulf Vallin
070-2816787

Susanne Vallin
070-2133200

 

ÖVRIGT

 mixa på prispall 2

WEBBANSVARIG

Malin Wahlén
ogniz@hotmail.com

 

ÖVRIGT

Skicka era bilder till mig!

 

camilla

WEBBANSVARIG

Camilla Nyberg
livingforagility@gmail.com

 

 ÖVRIGT

 

Postadress:
Sala BK
Nyåkersgatan 12
733 33 Sala

BG:
Medlems- & kursavgifter
BG 611-8236

Tävlingsavgifter
BG 733-6696

Swish:
1236158620

Poängsystem

Klubben har ett poängsystem där alla medlemmar som hjälper till på tävlingar, kurser mm samlar poäng. Poängen omvandlas till pengar vid årsmötet och därefter kan man "ta ut" sina poäng i form av vidareutbildning. Poängsystemet infördes redan 2004 men gällde då bara för instruktörer men utökades 2011 till att även gälla funktionärer på tävlingar mm.

För att få poäng fyller du som medlem i en poängrapport och lämnar den till sektoransvarig eller till styrelsen. Sektoransvarig sammanställer poängen som rör dennes sektor och lämnar till styrelsen. Vid årsmötet presenterar styrelsen en sammanställning av årets poäng, det är årsmötet som beslutar om hur mycket poängen för det året ska vara värda.

Har du frågor ang poängsystemet, kontakta styrelsen.
 1 poäng = 4 kr.