HundägarUtbildning

Verksamhetsberättelse 2018

Under året har det varit 9 personer som har engagerat sig i klubbens olika kurser, som instruktörer och medhjälpare, fördelat på 11 kurser.

Under HUS finner vi hundmöten, inkallning, aktivering rallylydnad och två valpkurser. Under hösten arrangerades även vår första nybörjarkurs i rallylydnad. (Specialinriktade kurser ligger under respektive kommitté) Det har totalt varit ca 63 kursplatser (på 11 kurser), varav flera personer gått mer än en kurs.

Klubben har för första gången provat med ”betald instruktör”. Detta ska utvärderas under 2019.

 

Verksamhetsplan 2019

En valpkurs på 6 ggr är planerad att starta den 25 mars. Och en nybörjarkurs i rallylydnad planeras starta i april.

Utöver detta kan det tillkomma någon kurs efterhand.

Vi har fyra medlemmar som vill utbilda sig till instruktörer, två i allmänlydnad och två i rallylydnad. Förhoppningsvis kan de starta sin utbildning under hösten, planen är fortfarande osäker eftersom SBK centralt har meddelat att det blir omändringar i utbildningen av instruktörer.