Bruks och lydnads sektor

för 2018

 

Sektorn har under året bestått av Linda Johansson, Dan Redlund, Tomas Englöf, Maivor Nyberg. Göran Haweé och Camilla Nyberg. Sektorn har haft några träffar under året.

 

Arrangemang

Bruksprov:

7 oktober Appell klass spår 10 spår 10 anmälda

 

Lydnadstävlingar:

25 juli Startklass 32 st 32 anmälda

 

Klubbtävlingar

februari KM drag pulka: Inställt

KM drag linkörning: Inställt

KM lydnad: Inställt

KM bruks: Inställt

Appellklass:

Lägre klass:

Nimbus VPR sök: Inställt

Årets Allroundekipage:

Årets Bruksekipage: Malin Wahlen & Tessla och Hillevi Wendelin & Hilo

Årets Lydnadsekipage: Lena Renefalk & Gliss

 

Gunilla Kornbergs VPR:

Fam Landqvist VPR:

 

Lydnadsdiplom startklass:

Hillewi Wendelin & Hilo

Camilla Nyberg & Diesel

Aki Hajjanen & Rocha

Sara Guldbacke & Yume

Sara Guldbacke & Katla

LP 1

Lena Renefalk & Glizz

 

Uppflyttningar under året:

Till lägre klass:

Aki Hajjanen & Rocha

Linda Johansson & Nille

Jan Köbin & Pysen

Karin Köbin & Moltas

 

Till högre klass spår:

Camilla Nyberg & Diesel

Lena Renefalk & Glizz

 

Till elit spår

Malin Wahlén & Mixa

Malin Wahlén & Tessla

 

 

 

 

 

Uppflyttad till högre sök:

Hillewi Wendelin & Hilo

 

Cert: Malin Wahlen & Tessla i sök Blev även 2:a i DM-sök som hölls i Fagersta BK

 

”Äggletning” på långfredagen.

 

Under året var det också en appell kurs i spår.

Instruktörer i lydnaden var Lena Renefalk och Hillevi Wendelin

Instruktörer i spår var Maivor Nyberg och Linda Johansson

Kursen var uppdelad i 4 block vardera. 2 på våren och 2 på hösten.

 

På våren var det 7 deltagare i spår delen och på hösten var det 4 deltagare.

 

Lydnaden hade hade 6 deltagare på våren och 5 på hösten.

 

 

 

Verksamhetsplan 2019

 

 

Tävlingar Bruks:

 

29 september Sök lägre – högre klass

 

Tävlingar Lydnad:

 

24 juli Startklass kvällstävling

 

 

 

Planerar inomhusträning under vintern/våren 2019 från v 3: 14/1– v 13: 25/3

 

Vi planerar också olika kurser och andra aktiviteter som kommer att redovisas under våren.