SALA BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 VERKSAMHETSPLAN 2019

Styrelsen under året Ordförande: Carina Arnberg V. ordförande: Birgitta Andersson Kassör: Jan Köbin Sekreterare: Sofia Köbin Ledamot: Emmy Westholm Suppleanter: Inger Danneby Sara Guldbacke Ulf Malmberg t.o.m 26/3 Revisor: Maivor Nyberg Lars Åke Nordsten Rev. Suppl: Susanne Wallin Ulf Wallin

 

Medlemsantalet den 31 december 2018 var 152 stycken varav 16 ungdomsmedl. Klubben har fem hedersmedlemmar: Gunnar Almar, Henrik Seidel, Inge Landqvist, Torbjörn Johansson och Maivor Nyberg.

Det har varit tre medlemsmöten under året, utöver årsmötet, med i snitt 11 deltagare. Styrelsen har haft nio protokollförda styrelsemöten och träffat kommittéerna två gånger i planeringsmöten.

Under året har det varit Öppet Hus i maj med uppvisningar av olika grenar och små tävlingar. Klubben sponsrade Tilde Lampinen med ett resebidrag då hon blev uttagen till juniorVM i agility som gick i Nederländerna. Styrelsen har också påbörjat jobbet med att få igång rallylydnad och nose work aktiviteter och med att få fram en ny logga till profilkläder.

Hemsidan har underhållits av Malin Wahlén, Camilla Nyberg och Carina Arnberg. Hemsidan har i genomsnitt 17 besökare per dag/ 515 besökare i månaden. Klubbens officiella Facebook sida har 203 ”följare” och Facebookgruppen för medlemmar har 199 medlemmar.

Mål 2019 Sprida information och öka intresset för bruksgrenarna. Behålla medlemmarna och öka intresset för att aktivera sig med hunden.

 

SALA BRUKSHUNDKLUBB 2019

 

Kallelse till medlemsmöten Måndag 15 april kl 19.00 Måndag 16 september kl 19.00 Onsdag 4 december kl 19.00

Planeringsmöten m kommittéer Måndag 11 mars kl 18.30 Måndag 2 september kl 18.30

Officiella tävlingar 24 juli Lydnad startklass, kvällstävling 29 september Sök lägre – högre klass 6 oktober Agility klass 1

Övrigt Äggletning långfredagen Klubben kommer att ansluta sig till Svenska Draghundsportförbundet

Årsmöte 2020 Lördag 15 februari kl 13.00

Träningskvällar utesäsong Tisdagar från kl 17.45 allmänträning för lydnad och brukslydnad Onsdagar från kl 18.00 allmänträning agility Torsdagar från kl 18.00 allmänträning rallylydnad