Valberedningens förslag på styrelse för Sala Brukshundklubb 2019


Ordförande                            Carina Arnberg             Omval 1år

V.Ordförande                         Birgitta Andersson        1 år  kvar

Sekreterare                            Eva Åberg                      Nyval 2 år

Kassör                                    Jan Köbin                      1 år kvar

Ledamot                                Erik Åberg                      Nyval 2 år

Suppleant                              Inger Danneby               1 år kvar
Suppleant.                             Lotta Eckermark             Nyval 2 år
Suppleant.                             Clara Vesterlund             Nyval 2 år


Revisor sammankallande      Maivor Nyberg               Omval 1 år

Revisor                                   Lars-Åke Nordström      Omval 1 år

Revisor suppleant                  Susanne Wallin              Omval 1 år
Revisor suppleant                  Ulf Wallin                       Omval 1 år

Valberedning                          Sara Bark.                      1 år kvar
Valberedning                         ?                                     Nyval 2 år
Valberedning                         ?                                     Nyval 2 årValberedningen har bestått av: Sara Bark