Koordinater till GPS

RT 90
x: 6643744
y: 154 11 71

WGS 84
LAT N 5954' 39''
LON E 1632' 27''

Decimal
59,9109
16,5410

Kollektivtrafik

Ca 250 meter från klubbområdet finns en busshållplats (Stampers), här passerar VL:s linje nr 61. För tidtabell se www.vl.se. Från busshållplatsen följer du skylt Hyttskogen och Brukshundklubb.

Karta

Print screen karta

Tryck på bilden för att komma till kartan på Hitta.se!

För dig som åker bil

Från Västerås: Sväng vänster i första rondellen (Evelund motet) norrut mot Mora och följ nya riks-70. Efter  ca 2,5 km svänger Ni höger vid 1:a avfarten (Kolbäcksbro motet) där står Fagersta, Norberg, Stampers. Därefter sväng höger mot Sala och efter ca 300 m till vänster vid skylt Brukshundklubb, Hyttskogen, Skjutbana. Efter ca 200 m sväng till vänster in på brukshundklubbens parkering.

Från Enköping: Ta vänster vid första rondellen mot Mora och följ nya riks-70 rakt genom rondellen (Evelund motet) norrut mot Mora och följ nya riks-70. Efter ca 2,5 kilometer svänger Ni höger vid 1:a avfarten (Kolbäcksbro motet), där står Fagersta, Norberg, Stampers. Därefter sväng höger mot Sala och efter ca 300 m till vänster vid skylt Brukshundklubb, Hyttskogen , Skjutbana. Efter ca 200 m sväng till vänster in på brukshundklubbens parkering.

Från Uppsala: Ta vänster i 1:a rondellen mot Enköping. Vid nästa rondell sväng höger (OK/Q8 mack till höger). Följ den vägen tills Ni kommer till en T-korsning sväng höger mot Fagersta, Norberg. Vid nästa avfart ta vänster mot Fagersta, Norberg följ den vägen ca 2 km sväng höger vid skylt Brukshundklubb, Hyttskogen och Skjutbana. Efter ca 200 m sväng in till vänster på brukshundklubbens parkering.

Från Avesta: Ta höger vid avfarten (Kolbäcksbro motet)  där står Fagersta, Norberg, Stampers. Därefter sväng vänster mot Sala och efter ca 400 m sväng till vänster vid skylt Brukshundklubb, Hyttskogen, Skjutbana. Efter ca 200 m sväng till vänster in på brukshundklubbens parkering.

Från Horndal: Ta höger efter järnvägsövergången mot Västerås. Vid rondell åk rakt igenom mot Västerås. Sväng höger mot Fagersta, Norberg. Följ vägen ca 2 km sväng höger vid skyltar Brukshundklubb, Hyttskogen, Skjutbana. Efter ca 200m sväng till vänster in på brukshundklubbens parkering.

Från Norberg/Fagersta: När Ni har passerat bron över nya riks-70 åk ca 300 m sväng till vänster vid skylt Brukshundklubb, Hyttskogen, Skjutbana. Efter ca 200 m sväng till vänster in på brukshundklubbens parkering.