Om Sala Brukshundklubb

Sala Brukshundklubb bildades år 1956 och är Salas lokala hundklubb.

Klubben är belägen i Hyttskogen strax utanför Sala tätort. Här finns klubbstuga, flera fina träningsplaner samt utrustning till de flesta grenar inom hundsporten. Vid klubben finns också en fin slinga för rastning och om inte allt för lång tid en aktivitetsbana för dig och din hund. 

Styrelsen, som väljs av medlemmarna, leder klubben och består av åtta representanter. För att läsa mer om styrelsen, klubbens styrdokument och när styrelse-, medlems och årsmöte hålls, klicka dig till styrelsens sida

I klubben finns ett antal kommittéer vilka ansvarar och verkar för sin respektive gren. De sköter budget och planering, anordnar träningar, tävlingar och annat. För att läsa mer om vad de har på gång, gå in på respektive kommittés sida i menyn ovan. 

Klubbens duktiga instruktörer håller i de kurser som klubben anordnar. För att se vilka kurser som är på gång, klicka här

Utöver kurser och tävlingar anordnar klubben medlemsaktiviteter som gemensamma träningar, föreläsningar, påskäggsletning och mycket annat. 

Slutligen, om du inte redan är medlem, kom och bli en del av gemenskapen och verka för ett aktivt hundliv i Sala! Mer information om medlemskapet hittar du här.

Klubbens uppgifter

Postadress:

Besöksadress:
Hyttskogen

BG:
Medlems- & kursavgifter
BG 611-8236

Tävlingsavgifter
BG 733-6696

Swish:
1236158620