Medlemsmöten 2022

• 19 april kl 18.30
• 
11 september kl 13.00
• 8 december kl 18.30

Styrelsemöten 2022

• 14 mars kl 18.30
• 4 april kl 18.30
• 9 maj kl 18.30
• 13 juni kl 18.30
• 22 augusti kl 18.30

(Höstens möten bestäms senare.)

Planeringsmöten 2022

• 19 april efter medlemsmötet
• 11 september efter medlemsmötet

Årsmöte 2023

Söndag 12 februari. 

Övriga möten 2022

Förtroendevalda 2022

 

 

   STYRELSE

Eva Åberg och Livia

   ORDFÖRANDE       
   Eva Åberg
   eva@eton.in

 

sofie 

   VICE ORDFÖRANDE
   Sofie Erlandsson
   sofie.erlandsson@outlook.com

 85176887_3519984628074594_2736641174033924096_n

   SEKRETERARE
   Clara Vesterlund
   clara.westerlund@hotmail.com Maivor, Happy och Woodoo

   KASSÖR 
   Maivor Nyberg
   maivor@nybergsala.com

 

 

   LEDAMOT
   Louise Yrelin
   louise.yrelin@gmail.com

 

 

   SUPPLEANTER
   Inez Nord
   ineznord@hotmail.com

274745098_1018333775432009_181158053241778249_n 

   

   Linda Gullberg
   frugullberg@gmail.com

 

 

beskuren malin mixa

   VALBEREDNING

  
   Malin Wahlén, sammankallande
   ogniz@hotmail.com

erik och ziggy

   

   Erik Åberg, ledamot
   eriks.epost1@gmail.com

camilla och diesel 

  

   Camilla Nyberg, ledamot
   livingforagility@gmail.com

 

 

   
   REVISORER

 

jan

  

   Jan Köbin, sammankallande
   jannekobin@gmail.com

 

 

   Lars Åke Nordsten, revisor

 lena och glizz 2017

 

   Lena Renefalk, revisorsuppleant
 

Bidra med tips och idéer!

Styrelsen arbetar med att leda klubben mot positiv utveckling.

Hjälp till att komma med tips och idéer på hur vi kan bli ännu bättre!

Dokument