Medlemsmöten 2021

• 19 april kl 19.00 med efterföljande planeringsmöte (genomgång av motioner)

• 13 september kl 19.00 med efterföljande planeringsmöte

• 6 december kl 19.00

Styrelsemöten 2021/2022

• 11 mars kl 18.30

• 12 april kl 18.30

• 17 maj kl 18.30

• 7 juni kl 18.30

• 16 augusti kl 18.30

• 27 september kl 18.30

• 25 oktober kl 18.30

• 22 november kl 18.30

• 20 december kl 18.30

• 17 januari kl 18.30

• 15 februari kl 18.30

Planeringsmöten 2021

• 19 april kl 19.00

• 13 september kl 19.00 

Årsmöte 2022

27 februari kl 13.00

Övriga möten 2021

Möte aktivitetsbanan:

  • 24 oktober kl 10.00 

Förtroendevalda 2021

 

Eva Åberg och Livia

   ORDFÖRANDE       

   Eva Åberg
   eva@eton.in

ÖVRIGT

Ansvarig utbildningskommittén. Balansbollsinstruktör.   

 

   VICE ORDFÖRANDE

   Sofie Erlandsson
   sofie.erlandsson@outlook.com

ÖVRIGT

 

 85176887_3519984628074594_2736641174033924096_n

   SEKRETERARE

   Clara Vesterlund
   clara.westerlund@hotmail.com


ÖVRIGT

Ansvarig rallylydnadskommittén. Webbansvarig. 

 Maivor_Woodoo

   KASSÖR 

   Maivor Nyberg
   maivor@nybergsala.com

 

ÖVRIGT

 

   LEDAMOT

   Louise Yrelin
   louise.yrelin@gmail.com

 

ÖVRIGT

erik och ziggy 

   SUPPLEANTER

   Erik Åberg
  
erik.aberg@skola.sala.se

ÖVRIGT

Projektledare aktivitetsbanan. Draghundsinstruktör.

 

 

   Ida Östlund  
   
idamatildaostlund@gmail.com

 

 

 

 

redigerad Sara bark astrid sitter

   VALBEREDNING

 

   Sara Bark
   sarabark@hotmail.com

ÖVRIGT

 

Ansvarig agilitykommittén. Agilityinstruktör.

 

beskuren malin mixa

  

   Malin Wahlén
   ogniz@hotmail.com

 

Agiltyinstruktör. Webbansvarig.

camilla och diesel 

  

   Camilla Nyberg
   livingforagility@gmail.com

 

 

Agilityinstruktör. Webbansvarig.

 

jan

   REVISORER

  

   Jan Köbin

 

ÖVRIGT

 

Ansvarig noseworkkommittén och stugkommittén. 

 

   Lars Åke Nordsten

 

 lena och glizz 2017

   REVISORSUPPLEANT

   Lena Renefalk
 

ÖVRIGT

Allmänlydnadsinstruktör. 

Bidra med tips och idéer!

Styrelsen arbetar med att leda klubben mot positiv utveckling.

Hjälp till att komma med tips och idéer på hur vi kan bli ännu bättre!

Dokument