Poängberäkning Årets Freestylekipage

Uppflytt klass 1 3 poäng
Uppflytt klass 2 5 poäng
Cert 7 poäng
Diplom 10 poäng
Championat 20 poäng


1. Syftet med priset Årets Freestyleekipage är att uppmuntra tävlandet för klubbens medlemmar.

2. Föraren ska ha representerat Sala Brukshundklubb vid samtliga tillgodoräknade tävlingar.

3. För att utse en segrare räknas de 5 bästa resultaten från officiella freestyletävlingar där resultat från både freestyle och htm kan räknas. Den totala sammanlagda poängen på dessa tävlingar samt extra poäng enligt ovanstående tabell är ekipagets poäng.

4. Om fler ekipage uppnår samma poäng räknas den som har flest poäng i kategorin precision och samarbete. Har de samma poäng även där, är det den som har flest poäng i musiktolkningen.

5. Priset delas ut vid årsmötet.

Ni kan skicka resultaten till tomas.englof@gmail.com.

Tidigare vinnare Årets Freestyleekipage

År Förare Hund
2019 Tomas Englöf Nicki
2018 Sara Guldbacke Katla
2017 Tomas Englöf Charlie
2016 Tomas Englöf Charlie